CENÍK


Jízda po Praze do 10 km: 

Jízda po Praze nad 10 km:

Nástupní sazba:

40 Kč

Cena za km:

28 Kč

Čekání

6 Kč/min.

*minimální jízdné

250 Kč

Nástupní sazba: 

30 Kč

Cena za km:

23 Kč

Čekání

4 Kč/min.


Pronájem vozidla s řidičem: 

650 Kč /hod. 

Jízda mimo Prahu:

Individuální domluva

Nacenění firemních večírků/akcí: 

Individuální domluva